All Teaching Packs for 2022/23 are available below! 

2022/23 Bliain 1 Síntiús Bliantúil: €185 *
View Full Details
 • 45 uair an chloig de Cheachtanna Folláine
 • 66 Ceacht
 • 66 X Pleananna Cheachta an Mhúinteora
 • 66 X PowerPoints
 • 66 X Iontrálacha in Irisleabhar an Dalta
 • Plean Ábhair na Roinne
 • Appendix I & Appendix E
 • Scéim Oibre
 • Postéir Folláine
 • Teimpléid
 • Treoracha speisialta do ghníomhaíochtaí áirithe
 • Rochtain neamh-theoranta do na múinteoirí folláine go léir i do scoil
2022/23 Bliain 1, 2 & 3 Síntiús Bliantúil: €369 *
View Full Details
 • Breis is 90 uair an chloig de Cheachtanna Folláine
 • 138 Ceacht
 • 138 X Pleananna Cheachta an Mhúinteora
 • 138 X PowerPoints
 • 138 X Iontrálacha in Irisleabhar an Dalta
 • Plean Ábhair na Roinne
 • Appendix I & Appendix E
 • Scéimeanna Oibre
 • Postéir Folláine
 • Teimpléid
 • Treoracha speisialta do ghníomhaíochtaí áirithe
 • Rochtain neamh-theoranta do na múinteoirí folláine go léir i do scoil
2022/23 Bliain 2 Síntiús Bliantúil: €98 *
View Full Details
 • 25 uair an chloig de Cheachtanna Folláine
 • 38 Ceacht
 • 38 X Pleananna Cheachta an Mhúinteora
 • 38 X PowerPoints
 • 38 X Iontrálacha in Irisleabhar an Dalta
 • Plean Ábhair na Roinne
 • Appendix I & Appendix E
 • Scéim Oibre
 • Postéir Folláine
 • Teimpléid
 • Treoracha speisialta do ghníomhaíochtaí áirithe
 • Rochtain neamh-theoranta do na múinteoirí folláine go léir i do scoil
2022/23 Bliain 3 Síntiús Bliantúil: €98 *
View Full Details
 • 22.5 uair an chloig de Cheachtanna Folláine
 • 34 Ceacht
 • 34 X Pleananna Cheachta an Mhúinteora
 • 34 X PowerPoints
 • 34 X Iontrálacha in Irisleabhar an Dalta
 • Plean Ábhair na Roinne
 • Appendix I & Appendix E
 • Scéim Oibre
 • Postéir Folláine
 • Teimpléid
 • Treoracha speisialta do ghníomhaíochtaí áirithe
 • Rochtain neamh-theoranta do na múinteoirí folláine go léir i do scoil
2022/23 Year 1 Annual Subscription: €185 *
View Full Details
 • 45 Hrs Wellbeing Lessons
 • 66 Lessons to choose from
 • 66 X Teacher Plans
 • 66 X PowerPoints
 • 66 X Student Journal Entries
 • Subject Dept Plan
 • Appendix I & Appendix E
 • Scheme of Work
 • Wellbeing Posters
 • Templates
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers
2022/23 Year 1, 2 & 3 Annual Subscription: €369 *
View Full Details
 • Over 90 Hrs Wellbeing Lessons
 • 138 Lessons to choose from
 • 138 X Teacher Plans
 • 138 X PowerPoints
 • 138 X Student Journal Entries
 • Subject Dept Plan
 • Appendix I
 • Schemes of Work
 • Wellbeing Posters
 • Templates
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers
2022/23 Year 2 Annual Subscription: €98 *
View Full Details
 • 25 Hrs Wellbeing Lessons
 • 38 Lessons
 • 38 X Teacher Plans
 • 38 X PowerPoints
 • 38 X Student Journal Entries
 • Subject Dept Plan
 • Appendix I & Appendix E
 • Scheme of Work
 • Wellbeing Posters
 • Templates
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers
2022/23 Year 3 Annual Subscription: €98 *
View Full Details
 • 22.5 Hrs Wellbeing Lessons
 • 34 Lessons
 • 34 X Teacher Plans
 • 34 X PowerPoints
 • 34 X Student Journal Entries
 • Subject Dept Plan
 • Appendix I & Appendix E
 • Scheme of Work
 • Wellbeing Posters
 • Templates
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers
2022/23 Year 4 Module 1 ‘Preparing for Senior Cycle’ Annual Subscription: €98 *
View Full Details
 • 7-week Wellbeing Module
 • ‘Preparing for Senior Cycle’
 • 7 X Double Lessons
 • 7 X Teacher Plans
 • 7 X PowerPoints
 • FREE Student Journal entries
 • Subject Dept Plan
 • TY Planning Document
 • Scheme of Work
 • Wellbeing Posters
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers
2022/23 Year 4 Module 1, 2 & 3 Annual Subscription: €271 *
View Full Details
 • Three 7-week Wellbeing Modules
 • 'Preparing for Senior Cycle', 'Cultivating Connection' & ‘Living My Best Life’
 • 21 X Double Lessons
 • 21 X Teacher Plans
 • 21 X PowerPoints
 • FREE Student Journal entries
 • Subject Dept Plan
 • TY Planning Document
 • Scheme of Work
 • Wellbeing Posters
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers
2022/23 Year 4 Module 2 'Cultivating Connection' Annual Subscription: €98 *
View Full Details
 • 7-week Wellbeing Module
 • ‘Cultivating Connection’
 • 7 X Double Lessons
 • 7 X Teacher Plans
 • 7 X PowerPoints
 • FREE Student Journal entries
 • Subject Dept Plan
 • TY Planning Document
 • Scheme of Work
 • Wellbeing Posters
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers
2022/23 Year 4 Module 3 'Living My Best Life' Annual Subscription: €98 *
View Full Details
 • 7-week Wellbeing Module
 • ‘Living My Best Life’
 • 7 X Double Lessons
 • 7 X Teacher Plans
 • 7 X PowerPoints
 • FREE Student Journal entries
 • Subject Dept Plan
 • TY Planning Document
 • Scheme of Work
 • Wellbeing Posters
 • Specialised instructions for certain activities
 • Unlimited access for all wellbeing teachers

* Pricing is based on an annual subscription, which begins in August and is terminated every June. Teaching Packs are updated every July. 

© 2023 Team Nurture