Cothaigh: Dialann an Dalta ar Fholláine Bl. a hAon

Cothaigh: Dialann an Dalta ar Fholláine Bl. a hAon

Price: €373.72
Pack Size:
About
I g‘Cothaigh - Dialann an Dalta ar Fholláine Bliain a hAon’, tá Clár Folláine deartha ag an bhFoireann ‘Cothaigh’ a chinntíonn an úsáid is fearr is féidir a bhaint as am luachmhar, buaicfheidhmíocht sa seomra ranga agus leibhéil arda d’fhoghlaim agus rannpháirtíochta daltaí. Pacáilte go hiomlán le gníomhaíochtaí seomra ranga agus tascanna obair bhaile, cuireann Dialann an Dalta seo ar chumas daltaí na Sraithe Sóisearaí bláthú trí iniúchadh a dhéanamh ar na Príomhscileanna, na Táscairí Folláine agus na Ráitis Foghlama. Tugann an Fhoireann ‘Cothaigh’ an bailiúchán trialach seo de ghníomhaíochtaí daltaí duit a d’oibrigh go héifeachtach ina seomraí ranga féin. Tá Pacáiste Teagaisc Digiteach ar fáil lena n-áirítear Pleanna an Mhúinteora, PowerPoints, Plean Ábhair na Roinne, Scéim Oibre agus Aguisín I.
View Next
Cothaigh: Dialann an Dalta ar Fholláine Bl. a Dó
€11.50
Buy Now
Cothaigh: Dialann an Dalta ar Fholláine Bl. a hAon
€11.50
Buy Now
Cothaigh: Dialann an Dalta ar Fholláine Bl. a Trí
€11.50
Buy Now
Nurture - A Student's Guide to Wellbeing Year One
€11.50
Buy Now
Nurture - A Student's Guide to Wellbeing Year Three
€11.50
Buy Now
Nurture - A Student's Guide to Wellbeing Year Two
€11.50
Buy Now
Webinar
€150.00
Buy Now
© 2022 Team Nurture